• +387 36 334-255
  • zavod.zaskolstvo.mostar@skole.sum.ba
  • Ulica kralja Zvonimira 14, 88000 Mostar

Dokumenti

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju

Zakon o predškolskom odgoju

Pravilnik o polaganju stručnog ispita i vježbeničkom stažu odgajatelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama

Zakon o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju

Poslovnik o radu Povjerenstva za stažiranje

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita učitelja, nastavnika, odgojitelja i stručnih suradnika