• +387 36 334-255
  • zavod.zaskolstvo.mostar@skole.sum.ba
  • Ulica kralja Zvonimira 14, 88000 Mostar
Savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske održali obuku

Savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske održali obuku

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, 25. i 26. studenoga 2022. godine održana su predavanja i radionice u šest sesija, koje su proveli viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje. Dvodnevne obuke su bile namijenjene učiteljima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola koje NPP realiziraju na hrvatskom jeziku u pet županija Federacije BiH, a koje od 2021. godine rade na…

Stručno usavršavanje za vježbenike/vježbenike bez zasnivanja radnog odnosa, učitelje i nastavnike mentore, učitelje i nastavnike savjetnike i stručne suradnike u osnovnim i srednjim školama HNŽ-a.

Stručno usavršavanje za vježbenike/vježbenike bez zasnivanja radnog odnosa, učitelje i nastavnike mentore, učitelje i nastavnike savjetnike i stručne suradnike u osnovnim i srednjim školama HNŽ-a.

Zavod za školstvo Mostar u prosincu 2022. godine organizira stručno usavršavanje za vježbenike/vježbenike bez zasnivanja radnog odnosa, učitelje i nastavnike mentore, učitelje i nastavnike savjetnike i stručne suradnike u osnovnim i srednjim školama HNŽ-a. Stručno usavršavanje se  realizira  u cilju unapređenja ostvarivanja vježbeničkog staža. U tablici su naznačena dva termina održavanja stručnog usavršavanja kako bi navedeni mogli slobodno vrijeme uskladiti…

<strong>Održan radni sastanak potpisnika Sporazuma o suradnji oko izrade Prijedloga kurikula i njegove primjene u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju</strong>

Održan radni sastanak potpisnika Sporazuma o suradnji oko izrade Prijedloga kurikula i njegove primjene u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju

U organizaciji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a temeljem potpisanog Sporazuma o suradnji oko izrade Prijedloga kurikula i njegove primjene u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, u Šibeniku je 27. listopada 2022. godine održan radni sastanak na kojemu su sudjelovali gđa. Žana Ćorić, savjetnica s posebnim položajem za pitanje Hrvata u BiH, g. Ivan…

„Mala olimpijada“ predškolskih ustanova HNŽ-e

„Mala olimpijada“ predškolskih ustanova HNŽ-e

U subotu 15. listopada 2022. godine održana je „Mala olimpijada“ na kojoj je sudjelovalo 170 djece iz 26 predškolskih ustanova HNŽ-e. Ovogodišnji domaćin je bila JU „Dječji vrtić“ Neum koja je uz podršku Zavoda za školstvo Mostar, Športskog saveza Grada Mostara, Studija kineziologije Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti i Pedagoškog zavoda Mostar organizirala dječje sportske igre na terenima hotela „Zenit“….

Održana Obuka za ravnatelje osnovnih i srednjih<br>škola županija potpisnica Sporazuma o suradnji

Održana Obuka za ravnatelje osnovnih i srednjih
škola županija potpisnica Sporazuma o suradnji

U ponedjeljak, 10. listopada 2022. godine u hotelu Mostar u Mostaru, a u organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje, održana je Obuka za ravnatelje osnovnih i srednjih škola – implementacija Kurikula. Obuku su vodili stručni savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske.Na samom početku, prisutne je pozdravila Sandra Pejić, savjetnica Zavoda za odnose s javnošću, koja se zahvalila ravnateljima na dolasku…

5. listopada 2022. – Svjetski dan učitelja

5. listopada 2022. – Svjetski dan učitelja

Odgajateljima, učiteljima, nastavnicima, koje Zavod za školstvo prati na njihovom profesionalnom putu, kao i u radu s djecom i učenicima, čestitamo njihov dan – Svjetski dan učitelja. Djelatnici Zavoda za školstvo Mostar

Inkluzivna učionica u srednjim strukovnim školama

Inkluzivna učionica u srednjim strukovnim školama

Kao rezultat ankete o potrebama nastavnog kadra prioritet se pokazala hitna edukacija nastavnika strukovnih predmeta pravne, ekonomske, medicinske i turističko-ugostiteljske skupine u području rada s djecom koja pokazuju poteškoće u radu ili neke specifičnosti u sudjelovanju. Savjetnica za engleski jezik Marija Ćavar je 2. rujna 2022. godine u Srednjoj ekonomskoj školi Joze Martinovića Mostar predstavila temu Inkluzivna učionica za 32…

Seminar za aktiv učitelja i nastavnika engleskog jezika HNŽ-a

Seminar za aktiv učitelja i nastavnika engleskog jezika HNŽ-a

Učiteljima i nastavnicima engleskog jezika HNŽ-a predstavljena je tema Okružje za učenje (English Classroom, Tips to Create Effective Environment while Teaching English) u okviru stručnog usavršavanja koje provodi Zavod za školstvo Mostar. U dva termina, U 9 i 11. 30 dana 30. rujna 2022. godine u prostorijama Srednje ekonomske škole Joze Martinovića Mostar,  stručna savjetnica Marija Ćavar zajedno sa 38…

Treći međunarodni kongres o katehezi

Treći međunarodni kongres o katehezi

U organizaciji Papinskog vijeća za promicanje nove evangelizacije u Rimu je organiziran Međunarodni kongres o katehezi od 8. do 10. rujna 2022. Tema kongresa bila je: Kateheta-svjedok novog života u Kristu. Cjelokupni program Kongresa odvijao se u Dvorani Pavla VI. u Vatikanu. Na Kongresu se okupilo 956 sudionika iz 128 zemalja svijeta. Iz Bosne i Hercegovine sudjelovao je Željko Bušić,…

Stručno usavršavanje stručnih suradnika i učitelja razredne nastave

Stručno usavršavanje stručnih suradnika i učitelja razredne nastave

Stručno usavršavanje učitelja petog razreda osnovnih škola HNŽ-a održana su 30. kolovoza i 1. rujna 2022. godine u Osnovnoj školi Ilije Jakovljevića Mostar. Stručna savjetnica za razrednu nastavu, mr. sc. Andreja Pehar, predstavila je temu „Značajke planiranja nastavnog procesa prilagođenog svim učenicima“. Cilj je bio unaprijediti planiranje i programiranje te samoevaluaciju odgojno-obrazovnog rada. Stručnim suradnicima dječjih vrtića i osnovnih škola…