• +387 36 334-255
  • zavod.zaskolstvo.mostar@skole.sum.ba
  • Ulica kralja Zvonimira 14, 88000 Mostar
Natjecanja
Plan i program natjecanja, smotri i testiranja u školskoj 2023./2024. godini za učenike osnovnih škola HNŽ-a

Plan i program natjecanja, smotri i testiranja u školskoj 2023./2024. godini za učenike osnovnih škola HNŽ-a

1.NATJECANJE/SMOTRA/TESTIRANJEVREMENIK
ŠkolskoŽupanijsko
Naziv natjecanja /smotre/ testiranjaNATJECANJE U PISANJU POEZIJE I  RECITIRANJU (HRVATSKI JEZIK) DANI HRVATSKOG JEZIKA  Do 15. veljače 2024.Ožujak 2024.
KategorijaSvi razredi
Programski sadržajiPisanje i interpretativno recitiranje poezije u povodu obilježavanja Dana hrvatskoga jezika.
Uvjeti sudjelovanjado 15. veljače 2024. godine provesti školsko natjecanje (pisanje lirskih pjesama). Do konca  mjeseca veljače 2024. dostaviti tekst lirske pjesme koju je napisao učenik škole i koja je pobjednica školskog natjecanja. Tekstove lirskih pjesama će pregledati Povjerenstvo u Zavodu za školstvo Mostar i odrediti najuspjelije radove. Napisanu lirsku pjesmu (koja je pobjednica na školskom natjecanju) može na županijskom natjecanju recitatora izvoditi drugi učenik i tako predstavljati školu. Školu predstavlja jedan učenik.
 2.NATJECANJE/SMOTRA/TESTIRANJEVREMENIK
ŠkolskoŽupanijsko
Naziv natjecanja /smotre/ testiranjaNATJECANJE U KRASNOSLOVU (INTERPRETATIVNO RECITIRANJE)Kraj ožujka 2024.Travanj 2024.
Kategorijaučenici IV. razreda  
Programski sadržajiInterpretativno recitiranje
Uvjeti sudjelovanjaNajuspješniji učenici sa školskih natjecanja u krasnoslovljenju sudjeluju u završnom županijskom natjecanju. Svaku školu predstavlja po jedan učenik.
3.NATJECANJE/SMOTRA/TESTIRANJEVREMENIK
ŠkolskoŽupanijsko
Naziv natjecanja /smotre/ testiranjaNATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKAKraj ožujka 2024.Kraj travnja 2024.
Kategorijaučenici  IX. razreda
Programski sadržajiVocabulary, Grammar, English in Use (razina A2). U obzir će biti uzeti sadržaji obrađeni do kraja prvog obrazovnog razdoblja. Natjecanje će biti u obliku rješavanja testa
Uvjeti sudjelovanjaŽupanijskom natjecanju iz engleskog jezika pristupa najuspješniji/a sa školskog natjecanja, jedan predstavnik po svakoj školi.
 4.NATJECANJE/SMOTRA/TESTIRANJEVREMENIK
ŠkolskoŽupanijsko
Naziv natjecanja /smotre/ testiranjaNATJECANJE IZ BIOLOGIJEKraj veljače/ početak ožujka 2024.Ožujak 2024.
KategorijaUčenici VII. razreda
Programski sadržajiGradivo VI. razreda: biljka cvjetnjača; gradivo VII. razreda: ekologija biljaka kontinentalnih šuma. Detaljniji sadržaji kao i precizniji termini školskog i županijskog natjecanja bit će dogovoreni na stručnom aktivu učitelja biologije koji predaju učenicima VII. razreda. Aktiv će biti organiziran u listopadu 2023. godine. Natjecanje će biti realizirano pismenom provjerom znanja putem testa.
 Uvjeti sudjelovanjaUčenik koji osvoji prvo mjesto na školskom natjecanju predstavlja svoju školu i sudjeluje na županijskom natjecanju.
5.NATJECANJE/SMOTRA/TESTIRANJEVREMENIK
ŠkolskoŽupanijsko
Naziv natjecanja /smotre/ testiranjaNATJECANJE IZ MATEMATIKEKraj ožujka 2024.Kraj travnja 2024.
KategorijaUčenici V. razreda
Programski sadržajiNastavni plan i program za matematiku do V. razreda (za V. razred nastavni sadržaji koji se po optimalnoj dinamici realizacije mogu obraditi do nadnevka održavanja županijskog natjecanja). Natjecanje će biti u obliku rješavanja testa.
Uvjeti sudjelovanjaDo konca  ožujka 2024. provesti školsko natjecanje te rezultate dostaviti Zavodu za školstvo Mostar. Najuspješniji učenici sa školskih natjecanja sudjeluju u završnom županijskom natjecanju. Školu predstavlja jedan učenik.
 6.NATJECANJE/SMOTRA/TESTIRANJEVREMENIK
ŠkolskoŽupanijsko
Naziv natjecanja /smotre/ testiranjaNATJECANJE IZ POVIJESTI   Ožujak 2024
KategorijaUčenici IX. razreda
Programski sadržajiZadatci se odnose na nastavne sadržaje odgovarajućeg razreda, koje se po optimalnoj dinamici realizacije može obraditi do nadnevka održavanja natjecanja.  
 Uvjeti sudjelovanjaŠkolsko natjecanje organizira škola, a sastavljači pitanja su učitelji unutar škole. Pitanja moraju biti jednaka za sve odjele, isti datum i satnica održavanja testiranja.  Testovi za županijsko natjecanje sadržavat će od 25 do 30 pitanja objektivnog tipa. Za rješavanje zadataka predviđeno je 60 minuta. Test se rješava kemijskom olovkom s plavom tintom koja se ne briše.
7.NATJECANJE/SMOTRA/TESTIRANJEVREMENIK
ŠkolskoŽupanijsko
Naziv natjecanja /smotre/ testiranjaNATJECANJE IZ VJERONAUKA “SLOBODNI OD OVISNOSTI“Kraj ožujka 2024.Početak svibnja 2024.
KategorijaVjeroučenici VIII. razreda
Programski sadržajiVjeroučitelj zajedno s učenicima osmišljava motiv koji će biti predstavljen, važno je da učenici znaju elaborirati razloge odabira i ono što on predstavlja.
Uvjeti sudjelovanjaUčenici tijekom godine rade na prikazu fenomena ovisnosti u formi koju odaberu (scenski nastup, prezentacija, strip, video uradak, fotografija, debata, afirmacijsko izlaganje, plakati). Učenici rade u dogovoru s vjeroučiteljem i učiteljima drugih srodnih predmeta. Tijekom predstavljanja na županijskom natjecanju, koje će trajati pet minuta, izložit će svoju perspektivu na motiv i poveznicu sa sadašnjim vremenom. Svi sudionici odabiru dva predstavnika sukladno propozicijama dogovorenim unutar aktiva učitelja vjeronauka te škole. Prezentaciju može pratiti i glazbeni dio (nije nužno).
 8.NATJECANJE/SMOTRA/TESTIRANJEVREMENIK
ŠkolskoŽupanijsko
Naziv natjecanja /smotre/ testiranjaGLAZBENI FESTIVAL OSNOVNIH ŠKOLA HNŽ-ATravanj 2024.Svibanj 2024.
Kategorijaučenici od  VI.  do IX. razreda
Programski sadržajiProgram natjecanja sadržava  popularno-zabavne hitove  i klasične skladbe koje interpretiraju učenici.
 Uvjeti sudjelovanjaNajuspješniji učenici sa školskih natjecanja sudjeluju u završnom županijskom natjecanju
9.NATJECANJE/SMOTRA/TESTIRANJEVREMENIK
ŠkolskoŽupanijsko
Naziv natjecanja /smotre/ testiranjaGLAZBENA SMOTRA ZBOROVA OSNOVNIH ŠKOLA Prosinac 2023.
KategorijaPjevački zborovi osnovnih škola Grada Mostara i HNŽ-a
Programski sadržajiProgram smotre su tradicionalne i popularne adventske i božićne skladbe.
 10.NATJECANJE/SMOTRA/TESTIRANJEVREMENIK
ŠkolskoŽupanijsko
Naziv natjecanja /smotre/ testiranjaTESTIRANJE IZ HRVATSKOG JEZIKA Travanj 2024.
KategorijaUčenici VI. razreda osnovnih škola  Općine Čitluk.
Programski sadržajiTestiranje će se provoditi prema Nastavnome planu i programu za osnovnu školu. Zadatcima će biti obuhvaćeno prijeđeno gradivo tj. znanje i predznanje učenika. Testiranjem se želi provjeriti usvojenost znanja i vještina iz hrvatskog jezika.  

Preuzmi: Plan i program natjecanja, smotri i testiranja 23/24. OŠ