• +387 36 334-255
  • zavod.zaskolstvo.mostar@skole.sum.ba
  • Ulica kralja Zvonimira 14, 88000 Mostar
Natjecanja
Plan i program natjecanja, smotri i testiranja u školskoj 2023./2024. godini za učenike srednjih škola HNŽ-a

Plan i program natjecanja, smotri i testiranja u školskoj 2023./2024. godini za učenike srednjih škola HNŽ-a

1.NATJECANJE/SMOTRA/TESTIRANJEVREMENIK
ŠkolskoŽupanijsko
Naziv natjecanja/ smotre/ testiranjeNATJECANJE U PISANJU POEZIJE I  RECITIRANJU (HRVATSKI JEZIK) DANI HRVATSKOG JEZIKA  Kraj veljače 2024.Sredina ožujka 2024.
KategorijaSvi razredi
Programski sadržajiPisanje i interpretativno recitiranje poezije u povodu obilježavanja Dana hrvatskoga jezika
Uvjeti sudjelovanjado 15. veljače 2024. godine provesti školsko natjecanje (pisanje lirskih pjesama). Do konca veljače 2024. dostaviti tekst lirske pjesme koju je napisao učenik škole i koja je pobjednica školskog natjecanja. Tekstove lirskih pjesama će pregledati Povjerenstvo u Zavodu za školstvo Mostar i odrediti najuspjelije radove. Napisanu lirsku pjesmu (koja je pobjednica na školskom natjecanju) može na županijskom natjecanju recitatora izvoditi drugi učenik i tako predstavljati školu. Školu predstavlja jedan učenik.
 2.NATJECANJE/SMOTRA/TESTIRANJEVREMENIK
ŠkolskoŽupanijsko
Naziv natjecanja/ smotre/ testiranjeNATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKAKraj travnja 2024.Početak svibnja 2024.
KategorijaII. razred svih srednjih škola (isti test, posebno rangiranje).
Programski sadržajiVocabulary, Grammar, English in Use (razina B1).  
Uvjeti sudjelovanjaŽupanijskom natjecanju pristupaju po dva najuspješnija predstavnika svake srednje škole.  
3.NATJECANJE/SMOTRA/TESTIRANJEVREMENIK
ŠkolskoŽupanijsko
Naziv natjecanja/ smotre/ testiranjeNATJECANJE IZ MATEMATIKE  Ožujak  2024.Kraj ožujka 2024.
Kategorijaod I. do IV. razreda srednje škole  
Programski sadržajiProgramski sadržaji natjecanja:
a)         I. razred: algebarski izrazi; linearne jednadžbe i problemi 1. stupnja; linearne funkcije; apsolutna vrijednost; točke u koordinatnom sustavu; sustavi linearnih jednadžbi; b)         II. razred: planimetrija-sukladnost i sličnost u planimetriji; krug, kružnica; korjenovanje; kompleksni brojevi i Gausova ravnina; kvadratne jednadžbe i nejednadžbe; kvadratne funkcije; eksponencijalne jednadžbe i nejednadžbe;
c)         III. razred: eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe; poliedri i rotacijska tijela; trigonometrijska kružnica; trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe; trigonometrijske funkcije; trigonometrija u planimetriji i stereometriji; vektori-skalarni, vektorski, mješoviti umnožak i primjena;
d)     IV. razred: analitička geometrija pravca; krivulje drugog reda; skup N; matematička indukcija; binomna formula; nizovi-aritmetički i geometrijski niz; monotoni nizovi; geometrijski red-konvergencija; granične vrijednosti; funkcije (do derivacije);  
Uvjeti sudjelovanjaNa natjecanju mogu sudjelovati učenici koji su na školskom natjecanju osvojili prvo, drugo i treće mjesto – gimnazijski program, te prvo i drugo mjesto – tehnička i ostala četverogodišnja strukovna zanimanja).
4.NATJECANJE/SMOTRA/TESTIRANJEVREMENIK
ŠkolskoŽupanijsko
Naziv natjecanja/ smotre/ testiranjeNATJECANJE IZ FIZIKEOžujak 2024.Kraj ožujka 2024.
KategorijaOblasti: A, B, C i D (I. – IV. srednje škole)
Programski sadržajiOBLAST A – MEHANIKA I TERMODINAMIKA          
OBLAST B – OSCILACIJE, VALOVI I ELEKTROMAGNETIZAM OBLAST C – OPTIKA I ATOMSKA FIZIKA
OBLAST D – CJELOKUPNA FIZIKA
Uvjeti sudjelovanjaNa natjecanju mogu sudjelovati učenici koji su na školskom natjecanju osvojili prvo, drugo i treće mjesto – gimnazijski program, te prvo i drugo mjesto – tehnička i ostala četverogodišnja strukovna zanimanja.
5. NATJECANJE/SMOTRA/TESTIRANJEVREMENIK
ŠkolskoŽupanijsko
Naziv natjecanja/ smotre/ testiranjeNATJECANJE IZ POVIJESTI KVIZ: UČIMO POVIJEST KAKO BISMO UPOZNALI SVIJET Ožujak 2024.
KategorijaII. razred srednjih škola
Programski sadržajiUčenje kroz zabavu, stjecanje novih saznanja o svijetu, ljudima u različitim kulturama, sredini oko nas, suvremenim događajima, zbivanjima i tokovima, timski rad tj. suradnja učenika i nastavnika te postaviti povijest kao jedno od kroskurikularnih sjecišta saznanja kojima se sve više teži. Stjecanje znanja o svijetu i ljudima u različitim kulturama i sredini oko nas, suvremenim događajima i zbivanjima, razvijanje timskog rada i učenje kroz zabavu.
Uvjeti sudjelovanjaPo dosadašnjoj praksi nastavnici će biti na vrijeme obavješteni o detaljima).
6.NATJECANJE/SMOTRA/TESTIRANJEVREMENIK
ŠkolskoŽupanijsko
Naziv natjecanja/ smotre/ testiranjeNATJECANJE IZ VJERONAUKA “ZNANSTVENICI VJERNICIKraj ožujka 2024.Početak svibnja 2024.
Kategorijavjeroučenici prvih razreda srednjih škola
Programski sadržajiVjeroučitelj/ica zajedno s učenicima osmišljava motiv koji će biti predstavljen, važno je da učenici znaju elaborirati razloge odabira i ono što on predstavlja.
Uvjeti sudjelovanjaUčenici tijekom godine rade na prikazu znanstvenika vjernika u formi prezentacije ili video uratka. Učenici rade u dogovoru s nastavnikom vjeronauka i nastavnicima drugih srodnih predmeta. Tijekom predstavljanja na županijskom natjecanju, koje će trajati pet minuta, učenici će izložiti perspektivu na motiv i poveznicu sa sadašnjim vremenom. Svi sudionici odabiru po dva predstavnika sukladno propozicijama dogovorenim unutar aktiva vjeronauka te škole. Prezentaciju može pratiti i glazbeni dio (nije nužno).
 7.NATJECANJE/SMOTRA/TESTIRANJEVREMENIK
ŠkolskoŽupanijsko
Naziv natjecanja/ smotre/ testiranjeNATJECANJE IZ BIOLOGIJEKraj veljače/ početak ožujka 2024.Ožujak 2024.
KategorijaI. razreda strukovnih škola HNŽ-a.
Programski sadržajiGradivo vezano za organske sustave čovjeka, čovjekove životne potrebe i energiju. Detaljniji sadržaji kao i precizniji termini školskog i županijskog natjecanja bit će dogovoreni na stručnom aktivu nastavnika biologije koji predaju učenicima I. razreda strukovnih škola. Aktiv će biti organiziran u listopadu 2023. godine. Natjecanje će biti realizirano pismenom provjerom znanja putem testa.
Uvjeti sudjelovanjaUčenik koji osvoji prvo mjesto na školskom natjecanju predstavlja svoju školu i sudjeluje na županijskom natjecanju.
8.NATJECANJE/SMOTRA/TESTIRANJEVREMENIK
ŠkolskoŽupanijsko
Naziv natjecanja/ smotre/ testiranjeNATJECANJE SAJAM PODUZEĆA ZA VJEŽBUStudeni 2023.Prosinac 2023.
KategorijaUčenici III. i/ili IV. razreda zanimanja ekonomist, ekonomist-poslovna informatika i  hotelijersko-turistički tehničar.
Programski sadržajiTema: Zelena i digitalna tranzicija poduzetnika – primjena rješenja relativnih za tranziciju prema gospodarstvu s neutralnim učincima na klimu i okoliš – uvođenje digitalnih tehnologija u svim područjima poslovanja i njihova potpuna integracija (npr. digitalizacija procesa proizvodnje, nabave, prodaje i ostalih poslovnih procesa pružanja usluga i slično).
Uvjeti sudjelovanjaNa natjecanju mogu sudjelovati učenici u timu (dva učenika), koji su osvojili prvo i drugo mjesto na školskom natjecanju.  
 9.NATJECANJE/SMOTRA/TESTIRANJEVREMENIK
ŠkolskoŽupanijsko
Naziv natjecanja/ smotre/ testiranjeTESTIRANJE IZ PREDMETA ORGANIZACIJA POSLOVANJA PODUZEĆA Svibanj 2024.
Kategorijaučenici III. razreda zanimanja hotelijersko-turistički tehničar
Programski sadržajitestiranjem će biti obuhvaćeno prijeđeno gradivo
 10.NATJECANJE/SMOTRA/TESTIRANJEVREMENIK
Naziv
natjecanja/ DANI KRUHA
smotre/
testiranje
Listopad 2023.

Preuzmi: Plan i program natjecanja, smotri i testiranja 23./24. SŠ