• +387 36 334-255
  • zavod.zaskolstvo.mostar@skole.sum.ba
  • Ulica kralja Zvonimira 14, 88000 Mostar
Novosti
Film kao zamjena za pokuse u nastavi biologije

Film kao zamjena za pokuse u nastavi biologije

Tema stručnog usavršavanja za nastavnike i učitelje biologije bila je Film kao zamjena za
pokuse u nastavi biologije. Obzirom da je biologija prirodna, egzaktna znanost, a naše škole
ne posjeduju ona nastavna sredstva koja su nužna za kvalitetno izučavanje ovog predmeta,
osobito preparirane materijale i laboratorijski pribor, nametnulo se pitanje postoji li
alternativa? Razvojem digitalnih tehnologija, korištenjem laptopa i projektora u učionicama te
činjenicom da velika većina učenika posjeduje mobilne telefone, došlo se na ideju kako bismo
mogli modernizirati nastavu. You tube kanal obiluje kvalitetnim kratkim filmovima koji
zorno prikazuju procese u živom svijetu pa je ova edukacija poslužila prosvjetnim
djelatnicima da se upoznaju s metodičkom obradom korištenja filma u nastavi biologije.
Edukaciju za nastavnike i učitelje biologije HNŽ-e realizirala je 111. i 13. travnja 2023. stručna savjetnica za
biologiju, Sandra Medić.