• +387 36 334-255
  • zavod.zaskolstvo.mostar@skole.sum.ba
  • Ulica kralja Zvonimira 14, 88000 Mostar
Novosti
Realizirana edukacija na temu Nedisciplina: aktivni i pasivni oblici

Realizirana edukacija na temu Nedisciplina: aktivni i pasivni oblici

Za prosvjetne radnike organizirana je edukacija na temu aktivnih i pasivnih oblika nediscipline. Marija Ćavar, savjetnica za engleski jezik, je za sve prijavljene, njih 90, održala pet radionica, četiri su održane u Zavodu za školstvu, a peta u Osnovnoj školi kardinala Stepinca Neum za većinu učitelja te škole. Aktualna tema koja se nikada ne može iscrpiti niti predvidjeti otvorila je mnoga pitanja u vrlo aktivnoj interakciji sudionika. Postavljeni su sljedeći ishodi:
– usvojiti vježbu izgradnje mreže sa čvorom u sredini koji je podloga za ključno pitanje (u ovom slučaju dijete)
– razlikovati probleme s disciplinom od problema s motivacijom (rad u paru)
– ukazati na potrebu preventivnih strategija, kratkoročnih intervencija kod prvih te dugoročnih strategija i individualiziranih intervencija kod drugih
– definirati oblike reakcija koje moraju biti primjerene i ad hoc po pitanju narušavanja kohezije grupe ili sata te razlikovati od motivacijskih izazova gdje je najbolja prevencija učinkovito planiranje
– analizirati aktivne i pasivne oblike nediscipline te uvidjeti njihovo počelo
– za četiri uzroka (osveta, traženje pozornosti, osjećaj nedoraslosti i pokazivanje nadmoći) demonstrirati po nekoliko strategija
– usvojiti osnovne tehnike upravljanja učionicom (početak sata, predstavljanje, imenovanje, administrativni dio kontemplativnog karaktera, itd.)
– ukazati na moguće tehnike „mrkve i batine“
– evaluirati pomoću stabla na kojem je crtežom prikazano oko 20 situacijskih pozicija po pitanju nediscipline (čovječuljak)
Postignuti su svi gore navedeni ishodi uz odličnu reakciju te izuzetno pozitivnu evaluaciju s prijedlozima unaprjeđenja i mogućih budućih tema. Materijali su proslijeđeni na daljnju diseminaciju.