• +387 36 334-255
  • zavod.zaskolstvo.mostar@skole.sum.ba
  • Ulica kralja Zvonimira 14, 88000 Mostar
Novosti
MC.VET   Microcredentials – A New Path for Capacity Building in VET

MC.VET Microcredentials – A New Path for Capacity Building in VET

Erasmus+ Capacity Building in VET

Broj projekta: 101092464

Trajanje: siječanj 2023. – prosinac 2025.

Sažetak projekta

U Europi sve veći broj ljudi treba ažurirati svoja znanja, vještine i kompetencije kako bi popunili praznine između svog formalnog obrazovanja i potreba društva i tržišta rada koje se brzo mijenjaju. Održavanje i stjecanje novih kompetencija ključno je za omogućavanje aktivnog sudjelovanja u društvu, za osiguranje kontinuiranog osobnog, društvenog i profesionalnog razvoja kao i za poticanje zapošljivosti i socioekonomskih inovacija. Srednjoškolske kvalifikacije igraju ključnu ulogu u Europi, alternative se sve više vide kao način dodavanja i/ili reforme postojećih kvalifikacijskih sustava. Mikrokvalifikacije (eng. Microcredentials) često se prikazuju i promiču kao novi način na koji pojedinci mogu izgraditi vlastiti profil vještina (portfelj) prikupljanjem i ‘slaganjem’ iskustava učenja na fleksibilan način, vlastitim tempom i prema vlastitim prioritetima.

Opći cilj projekta je ojačati vezu između zemalja EU i zemalja jugoistočne Europe (zapadnog Balkana) kroz analizu i definiciju mikrokvalifikacija u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju kako bi se podržala relevantnost, dostupnost i osjetljivost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, a time i promjene na tržištu rada. Aktivnosti u ovom projektu bi trebale pomoći da se koriste iskustva partnerskih organizacija iz Hrvatske i Slovenije te izbjegnu prepreke s kojima su se oni suočili. Izrada analiza se temelji na razumijevanju mikrokvalifikacija kako su one definirane u Preporukama vijeća od 16. lipnja 2022. o europskom pristupu mikrokvalifikacijama za cjeloživotno učenje i zapošljivost (2022/C 243/02).

Kako bi razmijenili iskustva i znanja o razvoju mikrokvalifikacija, partneri će organizirati niz transnacionalnih i nacionalnih aktivnosti kolegijalnog učenja koje uključuju nastavnike i trenere, ravnatelje, stručnjake i kreatore politika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Partneri će predložiti definiciju mikrokvalifikacija u svom nacionalnom kontekstu i metodologiju njihova razvoja. Na temelju definicije, partneri će osmisliti zajednički obrazovni sadržaj u sektoru strojarstva, i to u tehnologiji 3D ispisa uz aktivno uključivanje poslodavaca u definiranje kompetencija. Novi zajednički obrazovni sadržaj testirat će se u svakoj zemlji na uzorku polaznika uz popratnu mobilnost nastavnika u obliku treninga trenera.

Partneri:

Nositelj projekta

Obrtničko učilište – ustanova za obrazovanje odraslih (Hrvatska) https://www.obrtnicko-uciliste.hr/

Partneri

Šolski center Novo mesto (Slovenija) https://www.sc-nm.si/

Srednja stručna škola Kragujevac (Srbija) https://srednjastrucna.kg.edu.rs/

Zavod za školstvo Mostar (BIH) http://zavod-skolstvo.ba/

Srednja strojarska škola Fausta Vrančića (BIH) https://strojarskaskolamo.tel.net.ba/

Centar za stručno obrazovanje (Crna Gora) https://www.gov.me/cso

JU Srednja stručna škola Ivan Uskoković (Crna Gora) https://masinskapg.me/

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (pridruženi partner) https://www.asoo.hr/

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or EACEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.