• +387 36 334-255
  • zavod.zaskolstvo.mostar@skole.sum.ba
  • Ulica kralja Zvonimira 14, 88000 Mostar
Novosti
What is Education and Student Based Learning

What is Education and Student Based Learning

Učitelji i nastavnici engleskog jezika HNŽ-a imali su stručno usavršavanje 20. i 21. travnja 2022. godine u Gimnaziji Mostar. Savjetnica Marija Ćavar je predstavila temu „What is Education and Student Based Learning?“. Radioničkim putem predstavljena su četiri načela za učenje orijentirana prema učeniku (Learning is Personalized, Learning is Competency Based, Learning  Can Happen Anytime, Anywhere, Students take the Ownership). Za 32 učitelja i 24 nastavnika osnovnih i srednja škola inicirana je samoprocjena profesionalne usmjerenosti (Traditional Classroom/Student Centred Classroom) kao uvodna aktivnost. Sav edukacijski dio je bio utemeljen na video isječcima na zadanu temu koji na dinamičan i učinkovit način približava pojmove poput vještina potrebnih za 21. stoljeće i globalnih promjena u paradigmi obrazovanja.

Za srednjoškolce je dogovoren redoslijed nastupa za manifestaciju pod nazivom Tragic and Comic Elements of Renaissance Writings te utvrđene propozicije. Hodogram događaja će biti izrađen sukladno izuzetno zanimljivim podtemama koje su škole prijavile.