• +387 36 334-255
  • zavod.zaskolstvo.mostar@skole.sum.ba
  • Ulica kralja Zvonimira 14, 88000 Mostar
Novosti
Stručno usavršavanje za učitelje razredne nastave i glazbene kulture

Stručno usavršavanje za učitelje razredne nastave i glazbene kulture

U organizaciji Zavoda za školstvo Mostar, 3. travnja 2024. godine u Osnovnoj školi Ilije Jakovljevića Mostar održano je stručno usavršavanje za učitelje razredne nastave i glazbene kulture.
Stručni savjetnik za glazbenu kulturu Igor Raguž prezentirao je temu Glazbom do učinkovite učionice – planiranje nastave i ostvareni su sljedeći ishodi :

  • objasniti planiranje i programiranje
  • utvrditi osnovne kompetencije za planiranje nastave
  • raščlaniti sadržaj programa na nastavne cjeline
  • definirati ishode za učenike
  • utvrditi ishode za nastavna područja unutar nastavnog plana i programa za glazbenu
    kulturu petog razreda