• +387 36 334-255
 • zavod.zaskolstvo.mostar@skole.sum.ba
 • Ulica kralja Zvonimira 14, 88000 Mostar
Novosti
Stručno usavršavanje o Inkluzivnom odgoju i obrazovanju

Stručno usavršavanje o Inkluzivnom odgoju i obrazovanju

Stručni savjetnici Zavoda za školstvo sudjelovali su na trodnevnoj obuci o temi Inkluzivni odgoj i obrazovanje u organizaciji UNICEF-a. Program obuke namijenjen je trenerima u toj oblasti. Treneri će replicirati teme s odgajateljima, učiteljima i  nastavnicima u osnovnim i srednjim školama Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona.

Teme Programa su:

 1. Osnovna polazišta inkluzivnog odgoja i obrazovanja
 2. Kompetencije nastavnika za inkluzivni odgoj i obrazovanje
 3. Uvažavanje različitosti učenika kroz univerzalni dizajn u odgoju i obrazovanju
 4. Podržavanje različitosti kroz diferencirano podučavanje i personalizirano učenje
 5. Određenje, klasifikacija i kriteriji odabira asistivne tehnologije
 6. Primjena asistivne tehnologije u odgojno-obrazovnom radu
 7. Kvalitetna suradnja s ciljem unapređenja odgojno-obrazovnog procesa
 8. Važnost komunikacije u građenju odnosa
 9. Rad sa odraslim polaznicima: Didaktičko-metodičke smjernice za trenere

Cilj Programa obuke bio je :

 • unaprijediti kompetencije polaznika obuke za kreiranje odgojno-obrazovnih rješenja u inkluzivnom okruženju uključujući primjenu asistivne tehnologije i
 • ojačati andragoške i didaktičko-metodičke kompetencije polaznika obuke neophodnih za multiplikaciju programa obuke za druge skupine profesionalaca.