• +387 36 334-255
  • zavod.zaskolstvo.mostar@skole.sum.ba
  • Ulica kralja Zvonimira 14, 88000 Mostar
Novosti
MC.VET – Sastanak stručne radne skupine za definiranje mikro-kvalifikacija ili ekvivalenata

MC.VET – Sastanak stručne radne skupine za definiranje mikro-kvalifikacija ili ekvivalenata

Treći sastanak stručne radne skupine za definiranje mikro-kvalifikacija ili ekvivalenata u HNŽ-e/BiH održao se u utorak 19. prosinca 2023. godine u Zavodu za školstvo Mostar.  Na sastanku je usvojena konačna definicija mikro-kvalifikacija (mikro-programa). Stručna radna skupina je predložila elemente u primjeni mikro-kvalifikacija (mikro-programa) koji su usklađeni s prijedlogom Vijeća EU iz 2022. godine i sa sadržajem programa odraslih definiranim u Zakonu o obrazovanju odraslih HNŽ-e.

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or EACEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.