• +387 36 334-255
  • zavod.zaskolstvo.mostar@skole.sum.ba
  • Ulica kralja Zvonimira 14, 88000 Mostar
Novosti
Testiranje učenika petog razreda          „Čovjek – to sam ja“

Testiranje učenika petog razreda  „Čovjek – to sam ja“

Učenici petog razreda, njih 200, pristupilo je testiranju „Čovjek, to sam ja“, 21. travnja 2023.
godine u deset osnovnih škola Grada Mostara. Test je sastavljen u skladu s Nastavnim
planom i programom za osnovne škole.
Ovo je prvo testiranje u kojemu je područje testiranja zasnovano na tematskom planiranju i
međupredmetnoj povezanosti u razrednoj nastavi te interdisciplinarnom pristupu.
Interdisciplinarni pristup najbolje odgovara učenju u stvarnom životu jer povezuje različita
područja, omogućuje šire razumijevanje, integriranje znanja, stvaranje novih modela,
sustava i struktura, razvijanje vještina mišljenja višeg reda te dodatno motiviranje za učenje.
Testiranje je pripremila i provela mr.sc. Andreja Pehar, stručna savjetnica za razrednu
nastavu u suradnji s aktivom učitelja petog razreda pomenutih škola te je formirana buduća
baza podataka.