• +387 36 334-255
  • zavod.zaskolstvo.mostar@skole.sum.ba
  • Ulica kralja Zvonimira 14, 88000 Mostar
Novosti
Javna rasprava o prijedlogu predmetnih kurikula za osnovne škole i opće gimnazije

Javna rasprava o prijedlogu predmetnih kurikula za osnovne škole i opće gimnazije

Zavod za odgoj i obrazovanje ŽZH objavio je javnu raspravu za prijavu kandidata za voditelje i članove predmetnih radnih skupina za izradu predmetnih kurikula za osnovne škole i srednje opće obrazovanje (gimnazije) u školama koje NPP realiziraju na hrvatskome jeziku. Po okončanju javnog poziva, formiran je Stručni tim koji broji 22 člana (voditelj stručnog tima, koordinatori područja, voditelji radnih skupina, projektni menadžer i projektni administratori). Osim Stručnog tima formirano je 16 predmetnih radnih skupina za izradu nacrta predmetnih kurikula. Radne skupine su formirane unutar osam obrazovnih područja: društveno-humanističko područje, prirodoslovno područje, matematičko područje, jezično-komunikacijsko područje, tjelesno i zdravstveno područje, umjetničko područje, područje tehnike i IT-a i kroskurikulsko područje. U stručnim timovima 16 predmetnih radnih skupina bilo je angažirano 116 obrazovnih profesionalaca iz 5 županija koje rade po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku. Članovi stručnog tima prošli su metodološku obuku za izradu kurikula temeljenog na ishodima učenja, obuku za analizu postojećih nastavnih planova i programa, obuku o primjeni platforme za kurikul, obuku o elementima suvremenog kurikula te pristupili izradi operativnog plana djelovanja. Urađeni su nacrti predmetnih kurikula za osnovne škole i gimnazije temeljeni na ishodima učenja, a u skladu s dokumentom Zajednička jezgra nastavnih planova i programa definirana na ishodima učenja u Bosni i Hercegovini, koji je donijela Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih potpisan je  29. ožujka 2022. godine Sporazum o suradnji s predstavnicima  pet županija u Bosni i Hercegovini  koje nastavni plan i program realiziraju na hrvatskom jeziku. Suradnja je ostvarena u obliku stručne potpore kao i obuke za implementaciju kurikula koju su realizirali viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje RH. 

Nakon završenih prijedloga dokumenata kurikula, a od 27. ožujka 2023. godine do 27. travnja 2023. godine otvorena je javna rasprava o Nacrtu dokumenata kurikula. Cilj javne rasprave je informiranje stručne, znanstvene i šire javnosti o dosadašnjim projektnim aktivnostima i prikupljanje povratnih informacija od učitelja i nastavnika iz osnovnih škola i gimnazija s područja Županije Zapadnohercegovačke, Hercegbosanske županije, Hercegovačko-neretvanske županije, Županije Središnja Bosna i Županije Posavske. Pristup dokumentima predmetnih kurikula osnovne škole i gimnazije moguć je od 27. ožujka 2023. godine putem Platforme https://kurikulum-zzoo.ba/hr.        


Predmetne kurikule možete pogledati na sljedeći način:

Preko poveznice https://kurikulum-zzoo.ba/hr  pristupiti Platformi, te u glavnom meniju otvoriti odjeljak Vijesti na kojem se nalazi dokument „Obrasci za sudjelovanje u javnoj raspravi“ (https://kurikulum-zzoo.ba/hr/vijest/obrasci-za-sudjelovanje-u-javnoj-raspravi). Na tome mjestu moguće je preuzeti PDF radnu verziju za svaki pojedini predmet te ispuniti obrazac u kojem je ostavljena mogućnost komentiranja, prijedloga i sugestija za svaki pojedini predmet.

Sadržaji predmetnih kurikula su u radnoj verziji i predstavljaju stajališta predmetnih radnih skupina koje su na njima radile. Zainteresirani pojedinci i stručni aktivi škola svoje argumentirane komentare trebaju dostaviti putem navedenih obrazaca, posebno za svaki nacrt predmetnog kurikula, najkasnije do 27. travnja 2023. godine. Po završetku javne rasprave odgovori i dostavljeni komentari, kao i eventualna pitanja će biti obrađeni, analizirani i dostupni javnosti  putem  Platforme za kurikul.