• +387 36 334-255
  • zavod.zaskolstvo.mostar@skole.sum.ba
  • Ulica kralja Zvonimira 14, 88000 Mostar
Novosti
Stručno usavršavanje učitelja/ica hrvatskog jezika

Stručno usavršavanje učitelja/ica hrvatskog jezika

Stručno usavršavanje učitelja/ica hrvatskog jezika osnovnih škola HNŽ-a održano je 1. rujna 2022. godine u Koledžu ujedinjenog svijeta. Lidija Jerković, savjetnica za hrvatski jezik i književnost, radioničkim pristupom održala je temu „Slabosti u nastavi materinskog jezika u osnovnoj školi.“

Cilj radionice je bio u oblasti  planiranja i programiranja unaprijediti odgojno-obrazovni rad u školi.

Radionica s praktičnim primjerima otvorila je pitanja :

  1. Kako uraditi globalni i operativni plan rada koji osigurava povezanost sadržaja i ishoda učenja, uvažava didaktičke principe, metodičku postupnost i određuje dinamiku rada, vodeći računa o vodoravnom i okomitom suodnosu (integriranje)?
  2. Kako planiranje i programiranje zasnovati na mjerljivim ishodima učenja, uz uvažavanje razvojnih osobina te individualnih mogućnosti, potreba i zanimanja učenika koje poučava?
  3. Kako u skladu s postavljenim ishodima učenja odabrati i planirati primjenu različitih metoda poučavanja, oblika i nastavnih materijala, kao i različitih sadržaja, resursa i izvora znanja?
  4. Kako doprinijeti  članovima tima koji sudjeluju u izradi individualiziranih -prilagođenih programa za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama?