• +387 36 334-255
  • zavod.zaskolstvo.mostar@skole.sum.ba
  • Ulica kralja Zvonimira 14, 88000 Mostar
Novosti
Obuka za primjenu ishoda učenja po novom Kurikulu

Obuka za primjenu ishoda učenja po novom Kurikulu

Obuku za primjenu ishoda učenja po novom kurikulu održana je 1. lipnja 2022. godine u Mostaru za trenere iz pet županija koje nastavu izvode po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini.

Predavačica Matilda Bulić je predstavila temu „Upravljanje promjenom“, te je istaknula prilagođavanje promjenama koje se događaju. Prepoznavanje potrebu za promjenama je početna faza svakog procesa te je nužno na osnovu istih poduzeti neke korake kako bi mogli upravljati tim promjenama. Potrebno je upoznati sve djelatnike zašto se ide u promjene, kojom brzinom će se promjene odvijati i koji se rezultati očekuju. Navedena je činjenica kako promjene u odgojno-obrazovnom sustavu često nailaze na otpor. Kako bi se uklonio strah i predrasude odgojno-obrazovnih djelatnika potrebna je dodatna edukacija i sadržajni materijali.

Predavačica Sonja Rupčić Petelinc predstavila je temu „Promjena paradigme – kurikula nakon nastavnog plana i programa“, te je istaknula razlike između nastavnog plana i programa i kurikula. NPP je popis sadržaja koje učenik mora usvojiti. On prikazuje opis predmeta, ciljeve i sadržaje koji su jednaki za sve učenike. U središtu kurikula je učenik. Kurikul u sebi sadrži odgojno-obrazovne ishode koji opisuju razinu koju učenik mora savladati.

Predavačica Nikolina Matovina Hajduk u svom predavanju „Vrednovanje ishoda – formativno i sumativno praćenje učenika“ naglasila je kako je vrednovanje ishoda neizostavan dio planiranja. Vrednovanje postignuća učenika je  postupak određivanja ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda definiranih kurikulskim dokumentima. Tijekom izlaganja predstavljeni su praktični primjeri rubrika za vrednovanje koju primjenjuju učitelji.

Za trenere iz pet županija koje nastavu izvode po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini organizirat će se još sličnih obuka. Treneri će nakon završenih obuka educirati odgojno-obrazovne djelatnike za primjenu ishoda učenja po novom kurikulu.

Izvor fotografija Zavod za odgoj i obrazovanje: http://zavod-zzoo.com/