• +387 36 334-255
  • zavod.zaskolstvo.mostar@skole.sum.ba
  • Ulica kralja Zvonimira 14, 88000 Mostar
Novosti
Dokumentarni film u nastavi Hrvatskog jezika

Dokumentarni film u nastavi Hrvatskog jezika

Zavod za školstvo Mostar organizirao je 20. travnja 2022. godine stručno usavršavanje za učitelje Hrvatskog jezika Hercegovačko-neretvanske županije. Učiteljica Hrvatskog jezika Angelina Puljić predstavila je ogledni primjer nastavnog sata iz područja medijske kulture. Izvanučioničnom nastavom  i korelacijsko-integracijskim pristupom obrađen je Dokumentarni film o bazilici u Cimu. Nakon sadržajnog izlaganja uslijedila je radionicu za 45 (četrdeset pet) učitelja Hrvatskog jezika koja je sadržavala pristup različitim nastavnim temama primjenjujući unutar predmetno i među predmetno povezivanje odgovarajućim strategijama i oblicima rada.

Integriranjem sadržaja različitih nastavnih predmeta ostvaruju se poveznice između različitih znanosti – društvenih, humanističkih te prirodnih. Učenici stvaraju logičke veze među područjima, stječu znanje iskustvenim učenjem te uče smisleno i svrsishodno. Takvim poučavanjem ne dolazi do nagomilavanja i ponavljanja istog, omogućuje se raznovrsnost poimanja te se potiče cjelovit razvoj učenika. Učitelji su pozvani da pravodobnim planiranjem kao i iskustvom u učionici unaprijede nastavnu praksu integracijskim pristupom poučavanja.

Tijekom edukacije korišten je tiskani materijal, prezentacija, tekst, film, živa riječ, timski rad i individualni prikaz.