Sporazum o partnerstvu u implementaciji projekta

Stručni savjetnici će u narednim godinama, zajedno s Asocijacijom poduzetnika Hercegovine i Pedagoškim zavodom Mostar, raditi na projektu „Unapređenje srednjeg strukovnog obrazovanja kroz obavljanje praktične nastave u kompanijama i javno-privatni dijalog u skladu s potrebama tržišta rada: info centri za kompanije u Hercegovačko-neretvanskom i Zapanohercegovačkom kantonu“, koji je podržan od organizacije Helvetas iz Švicarske kroz projekt Moja budućnost. Cilj projekta je osnažiti vezu između poslovnih subjekata i škola kroz program obuke mentora praktične nastave te osigurati kvalitetno obavljanje praktične nastave u tvrtkama.

Joomla Themes designed by Web Hosting Top